Diş sorunları sadece ağız sağlığını değil, genel sağlığı da etkilemektedir. Bu nedenle diş hastalıkları, tespitedildikleri ilk andan itibaren en kısa sürede tedavi edilmelidir. Ancak toplumda oldukça yaygın olan diş hekimi korkusu yüzünden, diş tedavilerinin yapılması gecikmekte ve var olan diş problemleri ilerleyerek diğer dişleri ve genel sağlığı da etkileyecek duruma gelmektedir. Pek çok insan bu yüzden kurtulabilecek dişlerini bile kaybetmekte, hatta genel sağlıklarında da bozulmalar yaşanmaktadır. Sonuçta diş hekimi korkusu, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde, sosyal ve ekonomik anlamda ihmal edilemeyecek önemli kayıplara yol açmaktadır. Oysa tüm dünyada bu sorunu yaşayan insanlarda diş tedavilerinin uygulanabilmesi için oldukça etkin ve güvenli yöntemler olan sedasyon veya genel anestezi altında diş tedavileri uygulanmaktadır.

Diş hekimi korkusu, aşırı seviyede öğürme refleksi problemi, önceden beri süregelen diyabet, hipertansiyon, bazı kalp ritmi bozuklukları gibi kronik sağlık problemlerinin varlığı, uzun sürecek tedavi seansları ve bazen de sadece hastanın istemesi gibi çok geniş bir yelpazeye yayılan sebeplerle, diş hekimliğinde sedasyon uygulaması tüm dünyada oldukça güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Sedasyon, kelime anlamı olarak “sakinleştirme” demektir. Sedasyon sağlamak için çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar buruna uygulanan bir maske aracılığıyla solunum yoluyla veya bir damara yerleştirilen kelebek ile kana verilerek uygulanmaktadır. Sedasyon ağrıyı engelleyen bir işlem değildir. Bu nedenle hastalara sedasyon yapıldıktan sonra mutlaka lokal anestezi yapılmalıdır. Hastalar işlem boyunca diş hekimlerinin kendilerinden isteyeceği ağız açma veya kapama hareketlerini yapabilmek için uyanık olmakta ancak işlem sonunda, kullanılan ilaçların özellikleri sayesinde işleme ait lokal anestezinin yapılması dahil, hiç bir süreci hatırlamamaktadırlar. Bu süreçte hastalar kaygılarından kurtulmuş, hafifçe uykuya eğilimli, işbirliğine açık ve stresten arınmış bir hale gelirler. Bu durumdaki hastaların diş tedavileri oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir ve hastaların sedasyon uygulanmadan önceki korkularından kaynaklanabilecek, şeker yükselmesi veya düşmesi, hipertansif kriz, bayılma, kusma veya uzun tedavi seanslarında yaşanabilecek yorgunluk gibi sorunlar da bertaraf edilmektedir. Sedasyon, diş tedavisi bitirildiğinde hastalara verilen ilaçların kesilmesi ile sonlandırılmakta ve hastalar kısa süre dinlendirildikten sonra gönderilmektedirler. Ayrıca bu işlem ihtiyaç duyuldukça, sıklığının önemi olmaksızın tekrarlanabilmekte ve kullanılan ilaçlara bağımlılık gelişmesi söz konusu olmamaktadır.

Diş hekimliğinde sedasyon uygulamasında, hastanın normal hayatında işbirliği kurabilecek bilinç seviyesinde olması çok önemlidir. Bu nedenle genellikle 15 yaş altındaki çocuklarda ve her yaştaki zihinsel engelli diş hastalarında sedasyon yerine genel anestezi uygulamak daha fazla tercih edilir.

Toplumda sedasyon ve genel anesteziyle ilgili yanlış ve eksik bilgilerin yaygın olması nedeniyle hastalar veya hasta yakınları, sedasyon ve genel anestezi uygulamasına önyargı ile yaklaşarak bu işlemlerden kaçınabilmektedirler. Oysa günümüzde kullanılan ileri teknoloji ürünü ilaç ve malzemeler sayesinde artık sedasyon ve genel anestezi, uzman kadrosu ve uygun teknik imkanları olan diş hekimliği merkezlerinde büyük bir güvenle uygulanmaktadır.

CategoryGenel

© 2019 - KlinikS® Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği